Z.O. Celmar

Udział w projektach unijnych

Dzięki udziałowi w „Regionalnym projekcie operacyjnym województwa lubelskiego na lata 2007-2013” z projektem

„Zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności oferty przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie innowacji procesowej i produktowej w przedsiębiorstwie”

staliśmy się beneficjentem funduszy unijnych.

Dzięki poczynionym przez to inwestycjom, zwiększyliśmy naszą konkurencyjność na rynku lokalnym i krajowym. Obecnie posiadamy nowoczesny park maszynowy, a stosując uznanych w branży światowych marek oferujemy wysokiej jakości produkty.