Z.O. Celmar

Udział w projektach unijnych

„Zakład Opakowań CELMAR Sp. z o.o.” realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt.:

„Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstwa Zakład Opakowań CELMAR Sp. z o.o.”

Głównym celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej Zakładu Opakowań CELMAR Sp. z o.o. poprzez termomodernizację budynku hal produkcyjnych, przebudowę linii produkcyjnej, zastosowaniu systemu zarządzania energią i budowy instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,96 kWp.

Dofinansowanie projektu z UE: 1 255 075,94 PLN

Dzięki udziałowi w „Regionalnym projekcie operacyjnym województwa lubelskiego na lata 2007-2013” z projektem:

„Zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności oferty przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie innowacji procesowej i produktowej w przedsiębiorstwie”

staliśmy się beneficjentem funduszy unijnych.

Dzięki poczynionym przez to inwestycjom, zwiększyliśmy naszą konkurencyjność na rynku lokalnym i krajowym. Obecnie posiadamy nowoczesny park maszynowy, a stosując uznanych w branży światowych marek oferujemy wysokiej jakości produkty.